Pravno obvestilo / odtis

1. Pregled varstva podatkov

Splošne informacije

Naslednje informacije vam bodo omogočile enostaven pregled nad tem, kaj se bo dogajalo z vašimi osebnimi podatki, ko boste obiskali to spletno mesto. Izraz "osebni podatki" vključuje vse podatke, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Za podrobnejše informacije o predmetu varstva podatkov si oglejte našo izjavo o varstvu podatkov, ki smo jo priložili pod tem izvodom.

Beleženje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za beleženje podatkov na tem spletnem mestu (tj. "upravljavec")?

Podatke na tem spletnem mestu obdeluje upravljavec spletnega mesta, katerega kontaktni podatki so na voljo v razdelku "Zakonsko zahtevane informacije" na tem spletnem mestu.

Kako beležimo vaše podatke?

Vaše podatke zbiramo, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v naš kontaktni obrazec.

Ko obiščete naše spletno mesto, naši informacijski sistemi samodejno beležijo druge podatke. Ti podatki vključujejo predvsem tehnične informacije (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas obiska spletnega mesta). Ti podatki se samodejno zabeležijo, ko dostopate do tega spletnega mesta.

Za katere namene uporabljamo vaše podatke?

Del informacij se ustvari za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vaših uporabniških vzorcev.

Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Imate pravico, da kadar koli prejmete informacije o viru, prejemnikih in namenih vaših arhiviranih osebnih podatkov, ne da bi morali za takšna razkritja plačati pristojbino. Prav tako imate pravico zahtevati, da se vaši podatki popravijo ali izbrišejo. Če imate vprašanja v zvezi s tem ali drugimi vprašanji, povezanimi z varstvom podatkov, se kadar koli obrnite na nas na naslovu, razkritem v razdelku "Informacije, ki jih zahteva zakonodaja" na tem spletnem mestu. Prav tako imate pravico do prijave pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Poleg tega imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za podrobnosti glejte Izjavo o varstvu podatkov v razdelku "Pravica do omejitve obdelave podatkov".

Analitična orodja in orodja, ki jih zagotavljajo tretje strani

Obstaja možnost, da bodo vaši vzorci brskanja ob obisku tega spletnega mesta statistično analizirani. Takšne analize se izvajajo predvsem s piškotki in s programi, ki jih imenujemo programi za analizo. Analize vaših vzorcev brskanja se praviloma izvajajo anonimno, kar pomeni, da vzorcev brskanja ni mogoče povezati z vami.

Takšnim analizam lahko nasprotujete ali pa preprečite njihovo izvajanje tako, da ne uporabljate določenih orodij. Podrobne informacije o orodjih in možnostih ugovora so na voljo v spodnji Izjavi o varstvu podatkov.

2. Gostovanje in omrežja za dostavo vsebine (CDN)

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gosti zunanji ponudnik storitev (gostitelj). Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostitelja. Ti podatki lahko med drugim vključujejo naslove IP, zahteve za stik, metapodatke in sporočila, podatke o pogodbah, kontaktne podatke, imena, dostop do spletnih strani in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Gostitelj se uporablja za namen izpolnjevanja pogodbe z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) DSGVO) in v interesu varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naših spletnih storitev s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) DSGVO).

Naš gostitelj bo vaše podatke obdeloval le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njegovih obveznosti in upoštevanje naših navodil v zvezi s temi podatki.

Sklenitev pogodbe o obdelavi podatkov

Da bi zagotovili obdelavo v skladu s predpisi o varstvu podatkov, smo z našim gostiteljem sklenili pogodbo o obdelavi naročil.

Cloudflare

Uporabljamo storitev "Cloudflare", ki jo zagotavlja družba Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, ZDA. (v nadaljnjem besedilu "Cloudflare").

Cloudflare ponuja omrežje za dostavo vsebine z DNS, ki je na voljo po vsem svetu. Prenos informacij med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom je zato tehnično usmerjen prek omrežja Cloudflare. To podjetju Cloudflare omogoča, da analizira podatkovne transakcije med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom ter deluje kot filter med našimi strežniki in potencialno zlonamernim podatkovnim prometom iz interneta. V povezavi s tem lahko družba Cloudflare uporablja tudi piškotke. Vendar se ti piškotki uporabljajo samo za namene, opisane v tem dokumentu.

S podjetjem Cloudflare smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov. Cloudflare je tudi certificiran udeleženec "Okvira zasebnosti EU-ZDA". Cloudflare se je zavezal, da bo vse osebne podatke, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije (EU), obdeloval v skladu z "Okvirom zasebnostnega ščita".

Uporaba storitve Cloudflare temelji na našem zakonitem interesu za zagotavljanje čim bolj brezhibne in varne ponudbe naših spletnih strani (člen 6, oddelek 1, točka f GDPR).

Če želite več informacij o varnostnih ukrepih in pravilih o zasebnosti podatkov družbe Cloudflare, sledite tej povezavi: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Splošne informacije in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo kot z zaupnimi informacijami in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter to izjavo o varstvu podatkov.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki vključujejo podatke, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za katere namene jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se podatki zbirajo.

Obveščamo vas, da so pri prenosu podatkov prek interneta (npr. prek elektronske pošte) možne varnostne pomanjkljivosti. Podatkov ni mogoče v celoti zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

Informacije o odgovorni osebi (v GDPR imenovani "upravljavec")

Nadzornik obdelave podatkov na tem spletnem mestu je:

MyVitalSkin S.A. Nega kože Podjetje. (Licenscee)
Stolp Humboldt, 2nd nadstropje, vzhodna 53rd Ulica, Urb. Marbella, Panama City, Republika Panama

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki samostojno ali skupaj z drugimi sprejema odločitve o namenih in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Številne transakcije obdelave podatkov so mogoče le z vašim izrecnim soglasjem. Prav tako lahko kadar koli prekličete soglasje, ki ste nam ga že dali. V ta namen nam morate le poslati neuradno obvestilo po elektronski pošti. To ne posega v zakonitost zbiranja podatkov, do katerega je prišlo pred vašim preklicem.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih; pravica do ugovora neposrednemu oglaševanju (21. člen GDPR)

ČE SE PODATKI OBDELUJEJO NA PODLAGI ČLENA. 6 ODDELEK 1 LIT. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI RAZLOGOV, KI IZHAJAJO IZ VAŠEGA EDINSTVENEGA POLOŽAJA. TO VELJA TUDI ZA VSAKO PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. ZA DOLOČITEV PRAVNE PODLAGE, NA KATERI TEMELJI VSAKA OBDELAVA PODATKOV, SI OGLEJTE TO IZJAVO O VARSTVU PODATKOV. ČE PRIJAVITE UGOVOR, VAŠIH PRIZADETIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE BOMO LAHKO PREDLOŽILI PREPRIČLJIVE ZAŠČITNE RAZLOGE ZA OBDELAVO VAŠIH PODATKOV, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE JE NAMEN OBDELAVE UVELJAVLJANJE, IZVAJANJE ALI OBRAMBA PRAVNIH UPRAVIČENJ (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21, ODDELEK 1 GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI VAŠIH PRIZADETIH OSEBNIH PODATKOV ZA NAMENE TAKEGA OGLAŠEVANJA. TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM OGLAŠEVANJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMENE NEPOSREDNEGA OGLAŠEVANJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) GDPR).

Pravica do prijave pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imajo običajno stalno prebivališče, delovno mesto ali kraj domnevne kršitve. Pravica do prijave pritožbe velja ne glede na druge upravne ali sodne postopke, ki so na voljo kot pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico zahtevati, da vam ali tretji osebi posredujemo vse podatke, ki jih samodejno obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zaradi izpolnjevanja pogodbe, v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če boste zahtevali neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

šifriranje SSL in/ali TLS

Zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki nam jih posredujete kot upravljavcu spletnega mesta, to spletno mesto uporablja program šifriranja SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da preverite, ali se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in tudi po pojavu ikone ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, podatkov, ki nam jih posredujete, tretje osebe ne morejo prebrati.

šifrirane plačilne transakcije na tem spletnem mestu

Če ste po sklenitvi pogodbe, ki temelji na plačilu, z nami dolžni deliti svoje plačilne podatke (npr. številko računa, če nas pooblastite za bremenitev vašega bančnega računa), so ti podatki potrebni za obdelavo plačil.

Plačilne transakcije z običajnimi načini plačevanja (Visa/MasterCard, bremenitev bančnega računa) se obdelujejo izključno prek šifriranih povezav SSL ali TLS. Šifrirano povezavo lahko prepoznate tako, da preverite, ali se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in tudi po pojavu ikone ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je komunikacija z nami šifrirana, tretje osebe ne bodo mogle prebrati plačilnih podatkov, ki nam jih posredujete.

Informacije o podatkih, njihovem popravku in izbrisu

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih arhiviranih osebnih podatkih, njihovem viru in prejemnikih ter namenu obdelave vaših podatkov. Prav tako imate lahko pravico do popravka ali izbrisa svojih podatkov. Če imate vprašanja o tej temi ali kakršna koli druga vprašanja o osebnih podatkih, se kadar koli obrnite na nas na naslov, naveden v razdelku "Zakonsko zahtevane informacije".

Pravica zahtevati omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati uvedbo omejitev pri obdelavi vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, naveden v razdelku "Zakonsko zahtevane informacije". Pravica zahtevati omejitev obdelave velja v naslednjih primerih:

  • Če bi izpodbijali pravilnost vaših podatkov, ki jih hranimo v arhivu, bomo običajno potrebovali nekaj časa, da to trditev preverimo. V času, ko ta preiskava poteka, imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov.
  • Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto zahteve po izbrisu teh podatkov zahtevate omejitev obdelave vaših podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za izvajanje, obrambo ali uveljavljanje zakonskih pravic, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s čl. 1 GDPR, je treba vaše in naše pravice medsebojno pretehtati. Dokler ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko ti podatki - z izjemo njihovega arhiviranja - obdelujejo le na podlagi vašega soglasja ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih pravic ali za zaščito pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb ali zaradi pomembnega javnega interesa, ki ga navaja Evropska unija ali država članica EU.

Zavračanje nezaželenih e-poštnih sporočil

S tem nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v povezavi z obveznimi podatki, ki jih je treba navesti v razdelku "Zakonsko zahtevani podatki", za pošiljanje promocijskega in informativnega gradiva, ki ga nismo izrecno zahtevali. Upravljavci tega spletnega mesta in njegovih strani si pridržujejo izrecno pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja promocijskih informacij, na primer prek sporočil SPAM.

4. Beleženje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naša spletna mesta in strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki v vaši napravi ne povzročajo nobene škode. Shranjujejo se bodisi začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) bodisi se trajno arhivirajo v vaši napravi (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaključite obisk. Trajni piškotki ostanejo arhivirani v vaši napravi, dokler jih aktivno ne izbrišete ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

V nekaterih primerih je mogoče, da se piškotki tretjih oseb shranijo v vašo napravo, ko vstopite na naše spletno mesto (piškotki tretjih oseb). Ti piškotki vam ali nam omogočajo, da izkoristite določene storitve, ki jih ponuja tretja oseba (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično nujni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez piškotkov ne bi delovale (npr. nakupovanje). voziček funkcijo ali prikaz videoposnetkov). Namen drugih piškotkov je lahko analiza uporabniških vzorcev ali prikaz promocijskih sporočil.

Piškotki, ki so potrebni za izvedbo elektronske komunikacijske transakcije ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki jih želite uporabljati (npr. nakupovanje). voziček funkcija), so shranjeni na podlagi člena. 6, odst. 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov, da bi zagotovil tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje storitev upravljavca. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), se obdelava izvaja izključno na podlagi čl. 6 odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da boste obveščeni ob vsakem namestitvi piškotkov, in da dovolite sprejemanje piškotkov le v določenih primerih. Sprejemanje piškotkov lahko izključite tudi v določenih primerih ali na splošno ali aktivirate funkcijo brisanja za samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, so lahko funkcije tega spletnega mesta omejene.

Če se uporabljajo piškotki tretjih oseb ali če se piškotki uporabljajo v analitične namene, vas bomo o tem posebej obvestili v skladu s tem pravilnikom o varstvu podatkov in vas po potrebi prosili za soglasje.

Soglasje za piškotke s piškotkom Borlabs

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo Borlabs za pridobivanje soglasja za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku in njihovo dokumentacijo, ki je skladna z varstvom zasebnosti podatkov. Ponudnik te tehnologije je Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Nemčija (v nadaljnjem besedilu: Borlabs).

Ko obiščete naše spletno mesto, se v vašem brskalniku shrani piškotek Borlabs, ki arhivira vse izjave ali preklice soglasja, ki ste jih vnesli. Teh podatkov ne delimo s ponudnikom tehnologije Borlabs.

Zabeleženi podatki ostanejo arhivirani, dokler nas ne zaprosite za njihov izbris, dokler sami ne izbrišete piškotka Borlabs ali dokler ne preneha obstajati namen shranjevanja podatkov. To ne posega v morebitne zakonsko predpisane obveznosti hrambe. Če želite pregledati podrobnosti o Borlabsovih pravilih obdelave podatkov, obiščite https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Za pridobitev zakonsko predpisanih izjav o soglasju za uporabo piškotkov uporabljamo tehnologijo Borlabs za pridobivanje soglasij. Pravna podlaga za uporabo teh piškotkov je člen. 6, oddelek 1, stavek 1, črka c Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik tega spletnega mesta in njegovih strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. Te informacije vključujejo:

  • Vrsta in različica uporabljenega brskalnika.
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • URL preusmerjevalca
  • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate.
  • Čas strežniške poizvedbe
  • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se beležijo na podlagi člena. 6, odst. 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za tehnično brezhibno prikazovanje in optimizacijo spletnega mesta upravljavca. V ta namen je treba beležiti dnevniške datoteke strežnika.

Zahtevek po e-pošti, telefonu ali telefaksu

Če nas kontaktirate po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo zahtevo, vključno z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki (ime, zahteva), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne posredujemo naprej brez vaše privolitve.

Obdelava teh podatkov temelji na členu. 6 odst. 1(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, če je vaša zahteva povezana z izvajanjem pogodbe ali če je to potrebno za izvedbo predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) SUVP) in/ali na naših zakonitih interesih (člen 6(1)(f) SUVP), saj je naš zakoniti interes učinkovita obdelava na nas naslovljenih zahtev.

Podatki, ki ste nam jih poslali prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate izbrisa, ne prekličete soglasja za shranjevanje ali dokler ne preneha namen shranjevanja podatkov (npr. po izpolnitvi vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Registracija na tem spletnem mestu

Na tem spletnem mestu se lahko registrirate, da bi lahko uporabljali dodatne funkcije spletnega mesta. Podatke, ki jih vnesete, bomo uporabili samo za namen uporabe ustrezne ponudbe ali storitve, na katero ste se prijavili. Zahtevane podatke, ki jih zahtevamo ob registraciji, morate vnesti v celoti. V nasprotnem primeru registracijo zavrnemo.

Za obveščanje o pomembnih spremembah obsega našega portfelja ali tehničnih spremembah bomo uporabili e-poštni naslov, ki ste ga navedli med postopkom registracije.

Podatke, vnesene med postopkom registracije, bomo obdelali na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR).

Podatke, zabeležene med postopkom registracije, hranimo, dokler ste registrirani na tem spletnem mestu. Kasneje se ti podatki izbrišejo. To ne posega v obvezne zakonske obveznosti hrambe.

Funkcija komentiranja na tem spletnem mestu

Ko na tem spletnem mestu uporabite funkcijo komentiranja, se poleg vaših komentarjev arhivirajo tudi podatki o času, ko je bil komentar ustvarjen, in vaš e-poštni naslov ter, če ne objavljate anonimno, uporabniško ime, ki ste ga izbrali.

Shranjevanje naslova IP

Naša funkcija za komentiranje shranjuje naslove IP vseh uporabnikov, ki vnesejo komentarje. Ker komentarjev pred objavo ne pregledujemo, te podatke potrebujemo, da bi lahko ukrepali proti avtorju v primeru kršitev pravic, kot sta obrekovanje ali propaganda.

Naročanje na komentarje

Kot uporabnik tega spletnega mesta se lahko po registraciji naročite na komentarje. Prejeli boste potrditveno e-pošto, katere namen je preveriti, ali ste dejanski imetnik navedenega e-poštnega naslova. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate tako, da sledite ustrezni povezavi v informativnih e-sporočilih. V tem primeru bodo podatki, vneseni v povezavi s prijavo na komentarje, izbrisani. Če pa ste nam te podatke sporočili za druge namene in z drugega mesta (npr. ob naročilu na novice), ostanejo podatki v naši lasti.

Obdobje shranjevanja pripomb

Komentarje in vse povezane informacije (npr. naslov IP) shranimo in ostanejo na tem spletnem mestu, dokler vsebina, na katero se komentar nanaša, ni v celoti izbrisana ali če je treba komentarje izbrisati iz pravnih razlogov (npr. žaljivi komentarji).

Pravna podlaga

Komentarji se shranjujejo na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR). Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje, ki ste nam ga že dali. V ta namen nam morate le poslati neformalno obvestilo po elektronski pošti. To ne posega v zakonitost zbiranja podatkov, ki je potekalo pred vašim preklicem.

5. Orodja za analizo in oglaševanje

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik te storitve je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletnega mesta s strani uporabnikov. Informacije, ki jih piškotki ustvarijo o vaši uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v Združenih državah Amerike, kjer se shranijo.

Shranjevanje piškotkov Google Analytics in uporaba tega analitičnega orodja temeljita na členu. 6, odst. 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Upravljavec tega spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vzorcev uporabnikov, da bi optimiziral spletne storitve in oglaševalske dejavnosti upravljavca. Če je bil zahtevan ustrezen dogovor (npr. dogovor o shranjevanju piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 3(1) Uredbe (ES) št. 6 odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Anonimizacija IP

Na tem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. Zato bo Google vaš naslov IP v državah članicah Evropske unije ali drugih državah, ki so ratificirale Konvencijo o Evropskem gospodarskem prostoru, pred pošiljanjem v Združene države Amerike skrajšal. Celoten naslov IP bo prenesen na enega od Googlovih strežnikov v Združenih državah Amerike in tam skrajšan le v izjemnih primerih. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za analizo vaše uporabe tega spletnega mesta za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in za opravljanje drugih storitev za upravljavca tega spletnega mesta, ki so povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. Naslov IP, ki ga v povezavi z Google Analytics posreduje vaš brskalnik, se ne združuje z drugimi podatki, s katerimi razpolaga Google.

Vtičnik brskalnika

Arhiviranje piškotkov lahko preprečite tako, da ustrezno spremenite nastavitve programske opreme brskalnika. Vendar moramo opozoriti, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Poleg tega lahko preprečite, da bi Google beležil podatke, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla, tako da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ugovor zoper beleženje podatkov

S klikom na naslednjo povezavo lahko preprečite beleženje svojih podatkov v storitvi Google Analytics. To bo povzročilo namestitev piškotka za odjavo, ki bo preprečil beleženje vaših podatkov med prihodnjimi obiski tega spletnega mesta: Deaktivacija storitve Google Analytics.

Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki v storitvi Google Analytics si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov na naslovu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obdelava pogodbenih podatkov

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge določbe nemških agencij za varstvo podatkov.

Demografski parametri, ki jih zagotavlja Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo "demografski parametri", ki jo zagotavlja Google Analytics. Omogoča izdelavo poročil z informacijami o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnega mesta. Viri teh informacij so Googlovo oglaševanje, povezano z interesi, ter podatki o obiskovalcih, pridobljeni od tretjih ponudnikov. Teh podatkov ni mogoče pripisati določenemu posamezniku. To funkcijo lahko kadar koli deaktivirate z ustreznimi spremembami nastavitev za oglaševanje v svojem Googlovem računu, lahko pa tudi na splošno prepoveste beleženje svojih podatkov s strani storitve Google Analytics, kot je pojasnjeno v razdelku "Ugovor zoper beleženje podatkov".

Obdobje arhiviranja

Podatki na ravni uporabnika ali incidenta, ki jih Google shrani v povezavi s piškotki, uporabniškimi ID-ji ali oglaševalskimi ID-ji (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalski ID Android), bodo anonimizirani ali izbrisani po 14 mesecih. Za podrobnosti kliknite naslednjo povezavo: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Statistike WordPressa

To spletno mesto uporablja orodje WordPress Stats za statistično analizo podatkov o dostopu uporabnikov. Ponudnik rešitve je Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, ZDA.

WordPress Stats uporablja piškotke, ki so shranjeni v vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe tega spletnega mesta. Informacije o uporabi našega spletnega mesta, ki jih ustvarijo piškotki, so shranjene na strežnikih v Združenih državah Amerike. Vaš naslov IP je po obdelavi in pred shranjevanjem podatkov anonimen.

Piškotki "WordPress Stats" ostanejo v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete.

Shranjevanje piškotkov "WordPress Stats" in uporaba tega orodja za analizo temeljita na členu. 6, odst. 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za anonimno analizo vzorcev uporabnikov, da bi optimiziral svojo spletno ponudbo in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 3(1)(2)(a) Direktive 95/46/ES. 6 odst. 1(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov; soglasje lahko kadar koli prekličete.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da boste obveščeni ob vsakem namestitvi piškotkov, in lahko piškotke dovolite le v določenih primerih ali izključite sprejemanje piškotkov v določenih primerih ali na splošno, lahko pa tudi aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če deaktivirate piškotke, so lahko funkcije tega spletnega mesta omejene.

Zbiranju in uporabi svojih podatkov za prihodnje posledice lahko nasprotujete tako, da v svoj brskalnik namestite piškotek za odjavo, tako da kliknete naslednjo povezavo: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Če izbrišete piškotke v računalniku, morate ponovno nastaviti piškotek za odjavo.

6. Glasilo

Podatki o novicah

Če se želite naročiti na e-novice, ki jih ponuja to spletno mesto, bomo od vas potrebovali e-poštni naslov in podatke, s katerimi bomo lahko preverili, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Nobeni drugi podatki se ne zbirajo ali pa se zbirajo le prostovoljno. Te podatke bomo uporabili samo za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za prijavo na novice, poteka izključno na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR). Soglasje, ki ste ga dali za arhiviranje podatkov, e-poštnega naslova in uporabo teh podatkov za pošiljanje glasila, lahko kadar koli prekličete, na primer s klikom na povezavo "Odjava" v glasilu. To ne posega v zakonitost vseh dosedanjih postopkov obdelave podatkov.

Podatke, ki nam jih posredujete za prijavo na novice, bomo hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic ali ponudnika storitev pošiljanja novic, po odjavi od novic pa jih bomo izbrisali s seznama prejemnikov novic. Podatki, ki so pri nas shranjeni za druge namene, ostanejo nespremenjeni.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo, da preprečimo pošiljanje novic v prihodnje. Podatki s črne liste se uporabljajo samo v ta namen in se ne združujejo z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR). Shranjevanje na črnem seznamu je časovno neomejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

7. Vtičniki in orodja

YouTube z razširjeno integracijo zaščite podatkov

Na našem spletnem mestu so vgrajeni videoposnetki spletnega mesta YouTube. Upravljavec spletnega mesta je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah YouTuba ta način zagotavlja, da YouTube ne shranjuje nobenih podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ogledajo videoposnetek. Kljub temu to ne pomeni nujno, da je zaradi razširjenega načina varstva podatkov izključena izmenjava podatkov s partnerji YouTube. Na primer, ne glede na to, ali gledate videoposnetek, YouTube vedno vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick.

Ko na tem spletnem mestu začnete predvajati videoposnetek YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Posledično bo strežnik YouTube obveščen, katero od naših strani ste obiskali. Če ste med obiskom našega spletnega mesta prijavljeni v svoj račun YouTube, s tem omogočate, da YouTube vaše vzorce brskanja neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube.

Ko začnete predvajati videoposnetek, lahko YouTube v vašo napravo namesti različne piškotke. S pomočjo teh piškotkov lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih našega spletnega mesta. Te informacije bodo med drugim uporabljene za izdelavo statističnih podatkov o videoposnetkih z namenom izboljšanja prijaznosti spletnega mesta do uporabnika in preprečevanja poskusov goljufij. Ti piškotki bodo ostali v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete.

V določenih okoliščinah se lahko po začetku predvajanja videoposnetka YouTube sprožijo dodatne transakcije obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

YouTube uporabljamo zato, ker želimo svojo spletno vsebino predstaviti na privlačen način. V skladu s čl. 1, točka f, Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je to zakoniti interes. Če je bila zahtevana ustrezna privolitev (npr. privolitev v shranjevanje piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 6(1)(2)(a) Uredbe (ES) št. 6 odst. 1(a) GDPR; dogovor je mogoče kadar koli preklicati.

Za več informacij o tem, kako YouTube obdeluje podatke uporabnikov, si oglejte Pravilnik o zasebnosti podatkov v YouTubu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Googlove spletne pisave (lokalno vstavljanje)

To spletno mesto uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotavlja Google, da zagotovi enotno uporabo pisav na tem spletnem mestu. Te Googlove pisave so nameščene lokalno, tako da v povezavi s tem ni vzpostavljena povezava z Googlovimi strežniki. aplikacija.

Za več informacij o Googlovih spletnih pisavah sledite tej povezavi: https://developers.google.com/fonts/faq in si oglejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov v razdelku: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo "Google reCAPTCHA" (v nadaljevanju "reCAPTCHA"). Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Namen reCAPTCHA je ugotoviti, ali podatke, vnesene na to spletno mesto (npr. podatke, vnesene v kontaktni obrazec), posreduje človeški uporabnik ali avtomatiziran program. Da bi to določil, reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalcev spletnega mesta na podlagi različnih parametrov. Ta analiza se sproži samodejno, takoj ko obiskovalec spletnega mesta vstopi na spletno mesto. Pri tej analizi reCAPTCHA oceni različne podatke (npr. naslov IP, čas, ki ga je obiskovalec spletnega mesta preživel na spletnem mestu, ali premike kazalca, ki jih je sprožil uporabnik). Podatki, ki se spremljajo med takimi analizami, se posredujejo Googlu.

Analize reCAPTCHA potekajo v celoti v ozadju. Obiskovalci spletnega mesta niso opozorjeni, da poteka analiza.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi čl. 6, odst. 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za zaščito spletnih mest upravljavca pred zlorabami samodejnega vohunjenja in pred SPAM-om. Če je bila pridobljena ustrezna izjava o privolitvi (npr. privolitev v arhiviranje piškotkov), se podatki obdelujejo izključno na podlagi člena 3(1)(2)(a) Uredbe (ES) št. 6(1)(a) DGDPR. Vsako tako soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Za več informacij o Googlovi reCAPTCHA glejte Googlovo izjavo o zasebnosti podatkov in pogoje uporabe na naslednjih povezavah: https://policies.google.com/privacy?hl=en in . https://policies.google.com/terms?hl=en.

8. ponudniki e-trgovine in plačilnih storitev

Obdelava podatkov (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, ki je potreben za vzpostavitev, vsebinsko ureditev ali spremembo pravnega razmerja (popis podatkov). Ta dejanja se izvajajo na podlagi člena. 6, odst. 1, črka b Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih dejanj. Osebne podatke v zvezi z uporabo tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, ki je potreben, da uporabnikom omogočimo uporabo storitev in izstavljanje računov zanje.

Zbrani podatki o strankah se izbrišejo po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa. To ne posega v morebitne zakonske predpise o hrambi.

Prenos podatkov ob sklenitvi pogodb za spletne trgovine, trgovce na drobno in odpremo blaga

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če je to potrebno v povezavi z obdelavo pogodbe; na primer podjetjem, ki so pooblaščena za pošiljanje blaga, ali finančni instituciji, ki je zadolžena za obdelavo plačil. Kakršen koli nadaljnji prenos podatkov se ne izvede ali se izvede le, če ste se s prenosom izrecno strinjali. Brez vaše izrecne privolitve se vaši podatki ne smejo deliti s tretjimi osebami, na primer za namene oglaševanja.

Podlaga za obdelavo podatkov je člen. b, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali za predpogodbene ukrepe.

Stripe

Med drugimi storitvami na tem spletnem mestu ponujamo obdelavo plačil prek družbe Stripe. Ponudnik za stranke v EU je Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (v nadaljevanju "Stripe").

Ko opravite plačilo z uporabo storitve Stripe, se vaši plačilni podatki prek vmesnika na našem spletnem mestu posredujejo družbi Stripe, da se plačilo lahko obdela. Podrobnosti o tem postopku so na voljo v Stripovem pravilniku o varstvu podatkov na naslednji povezavi: https://stripe.com/de/privacy.

Vaši podatki se družbi Stripe posredujejo na podlagi člena. b (upravljanje pogodb) ter na podlagi našega zakonitega interesa za uporabo zanesljivih in varnih plačilnih postopkov (člen 6(1)(f) GDPR).

PayPal

Med drugimi možnostmi na tem spletnem mestu ponujamo tudi plačilo prek sistema PayPal. Ponudnik te storitve obdelave plačil je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju "PayPal").

Če se odločite za plačilo prek sistema PayPal, bomo podatke o plačilu, ki jih vnesete, posredovali družbi PayPal.

Pravna podlaga za izmenjavo vaših podatkov s sistemom PayPal je člen. 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev) in člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev). 1, točka b GDPR (obdelava za izpolnitev pogodbe). Svoje soglasje za obdelavo podatkov lahko kadar koli prekličete. Takšen preklic ne vpliva na učinkovitost transakcij obdelave podatkov, ki so bile opravljene v preteklosti.

10% popust!

Prijavite se na naše e-novice in prihranite 10% pri prvem naročilu.*

Vendar pohitite! Ta ponudba velja le kratek čas.

*Te ponudbe ni mogoče kombinirati z drugimi ponudbami.