Pravica potrošnikov do odstopa od pogodbe

Če ste podjetnik v smislu člena 14 nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch -BGB-) (podjetnik je fizična ali pravna oseba ali družba s pravno sposobnostjo (družba s pravno sposobnostjo je družba s sposobnostjo pridobivanja pravic in prevzemanja obveznosti), ki pri sklepanju pravnih poslov deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti) in pri sklepanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti, pravica do odstopa ne velja!
Za potrošnike (potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso povezani z njeno poslovno ali samozaposleno poklicno dejavnostjo):

Pravilnik o odpovedi

Pravica do umika

To pogodbo imate pravico odpovedati v štirinajstih dneh brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo navedete in ki ni prevoznik, prevzeli ali ste prevzeli blago.

Če želite uveljavljati pravico do umika, nam morate poslati

Lorience Paris SAS
50 avenue de la Grande Armée
75017 Paris

Handelsregister : 434 398 525 00031
Registergericht : R.C.S. Paris

Telefon : +49 (0) 241 53106365
E-Mail : hello@biotulin.com

z jasno izjavo (npr. z dopisom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo. V ta namen lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

Posledice preklica

Če odstopite od te pogodbe, vam moramo nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe, povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki smo jo ponudili). Za to povračilo bomo uporabili isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorimo drugače; v nobenem primeru vam tega povračila ne bomo zaračunali.

Povračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, karkoli se zgodi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago pošljete pred iztekom štirinajstdnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosite vi.

Izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje stanja, lastnosti in delovanja blaga.

Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za naslednje pogodbe:

1. pogodbe za dobavo blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in za katerega izdelavo je odločilen individualni izbor ali določitev potrošnika ali ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika,

2. pogodbe o dobavi blaga, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi bil hitro presežen,

3. pogodbe o dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali higiene ni primerno za vračilo, če je bil pečat po dobavi odstranjen,

4. pogodbe o dobavi blaga, če je bilo to po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom,

5. pogodbe o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih je mogoče dobaviti najprej 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera trgovec nima vpliva,

6. pogodbe o dobavi zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečatenem paketu, če je bil pečat po dobavi odstranjen,

7. pogodbe o dobavi časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniških pogodb.

Financirane transakcije

Če to pogodbo financirate s posojilom in jo pozneje prekličete, vas tudi posojilna pogodba ne zavezuje več, če obe pogodbi tvorita gospodarsko enoto. To velja zlasti, če smo hkrati vaš posojilodajalec ali če vaš posojilodajalec pri financiranju uporablja naše sodelovanje. Če nam je ob uveljavitvi odstopa od pogodbe ali ob vrnitvi blaga posojilo že pripadlo, vaš posojilodajalec vstopi v naše pravice in obveznosti iz financirane pogodbe v razmerju do vas glede pravnih posledic odstopa od pogodbe ali vrnitve. Slednje ne velja, če je predmet te pogodbe nakup finančnih instrumentov (npr. vrednostnih papirjev, deviz ali izvedenih finančnih instrumentov).

Če se želite čim bolj izogniti pogodbeni obveznosti, izkoristite pravico do odstopa od pogodbe in odstopite tudi od posojilne pogodbe, če imate pravico do odstopa tudi za to.

Konec navodil za preklic

10% popust!

+ brezplačne trepalnice eyeLash XXL

Naročite se na naše e-novice in prejmite popust 10% na prvo naročilo + brezplačni eyeLash XXL (serum za rast trepalnic).

Vendar pohitite! Ta ponudba je na voljo le omejen čas.